Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Geschlechterdifferenzen in Produktnamen für Kosmetika

AbstractDownload articleDownload article

trade names, values, the image of women, the image of men

Писатели-эмигранты второй волны в американских письмах Нины Берберовой

AbstractDownload articleDownload article

emigration, culture, literature, periodical(s), publishing house(s), way of life, aes­thetic and artistic values

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractDownload articleDownload article

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015

AbstractDownload articleDownload article

national identity, values, culture, social integration, prejudice, національна ідентичність, цінності, культурна сфера, суспільна інтеграція, упередження

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Value orientation and national identity in Russia: A media effect study on the Holocaust documentary “Night and Fog”

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, terrifying images, communicating history, national identity, values

News coverage of the first Polish presidency of the Council of the European Union (2011): Findings from an international comparative study

AbstractDownload articleDownload article

International news coverage, European Union, presidency, Poland, news values, mixed method approach

Wartości w języku biznesu: nowe znaczenia. Analiza wybranych przykładów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.5

AbstractDownload articleDownload article

business language, values, new meanings, morality, sensitivity, excellence, loyalty, sentiment, execution, aggressive

Specyfika dolnośląskich druków ulotnych z lat 1945–1948 w kontekście tradycji wydawnictw efemerycznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.15

AbstractDownload articleDownload article

ephemera, regained territories, language of values, propaganda

Восприятие старости и изображение персонажа-старика из XVIII века в русской литературе

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.5

AbstractDownload articleDownload article

archetype of the wise old man, character, direction of values, main character’s model of the world, Fonvizin, Pushkin, Leo Tolstoy, archetyp mądrego starca, hierarchia wartości, model świata, bohater literacki, Fonwizin, Puszkin, Lew Tołstoj

Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.14

AbstractDownload articleDownload article

Alexander Kuprin, senility, image functionality, Russian values, starość, funkcja obrazu, wartości wyznawane przez Rosjan

Polish journalism: A profession (still) in transition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

AbstractDownload articleDownload article

journalists, Poland, professional roles, professional standards, students, transition, professional values

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout