Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

On the classical theories of non-democratic regimes and their usefulness in examining Eastern Europe 1944–1989

AbstractDownload articleDownload article

totalitarianism, authoritarianism, quasi-totalitarianism, Eastern Europe 1944– 1989

Witwickiego interpretacja Platona (Objaśnienie do Państwa)

AbstractDownload articleDownload article

political theory, political psychology, totalitarianism, Stalinism, antique-modern, propaganda

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х–1980-ті роки)

AbstractDownload articleDownload article

cinema, totalitarianism, Soviet regime, repression, arrests, киноискусство, тоталитаризм, советская власть, репрессии, аресты

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk społecznych (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Polish political thought, Sovietology, totalitarianism, Soviet Russia

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload articleDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

Recenzja: O relacjach między konserwatyzmem a faszyzmem: „Pro Fide Rege et Lege”

AbstractDownload articleDownload article

Pro Fide Rege et Lege, conservatism, Fascism, totalitarianism, nationalism

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, totalitarianism, political and legal doctrines, Italy, Kozub-Ciembroniewicz

Problematyka autorytaryzmu i totalitaryzmu poruszana w latach 2009–2014 na łamach Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Politeja” — wybrane zagadnienia

AbstractDownload articleDownload article

authoritarianism, totalitarianism, Holocaust, Politeja

Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, NPD, political extremism, special forces, human rights, freedom, totalitarianism, protototalitarianism, democracy.

Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”

AbstractDownload articleDownload article

elites, totalitarianism, democracy, culture, communism, элита, тоталитаризм, демократия, культура, коммунизм

Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.5

AbstractDownload articleDownload article

Czech theatre, totalitarianism, memory, identity, generation, české divadlo, totalitarismus, paměť, identita, generace

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout