Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Tabloidowe nagłówki — retoryka i obraz rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, tabloid, headlines, content analysis

Polityka w „Fakcie”, fakt w polityce

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, factoid, image of politics, politician, rhetorical figure

Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna

AbstractDownload articleDownload article

language politeness, forms of address, rhetorical figure, topos, tabloids

Eleonora Hummels Roman „Die Fische von Berlin“ im Blickpunkt narratologischer Erinnerungsinszenierung

AbstractDownload articleDownload article

the rhetoric of memory, the memory novel, the narrative conception, the collective memory

Rhetorisch-stilistische Merkmale der Textsorte Leichenpredigt und ihre sprachliche Realisierung im Kontext der sprachdiachronen Deutschstudien

AbstractDownload articleDownload article

Protestant funeral sermon, stylistics, rhetoric, historical grammar of German

Zum Gebrauch rhetorischer Figuren der Hinzufügung in deutschen Grabinschriften

AbstractDownload articleDownload article

rhetorical figures of repetition, funerary inscriptions, poetic function

Retoryka: od Richarda E. Volkmanna do czasów najnowszych (rozwój dyscypliny)

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, logic, progymnasmata, education

Operatory komunikacyjne w  przemówieniu sądowym

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, rhetoric, persuasion, communicative operators, court speech, discourse

Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

AbstractDownload articleDownload article

kabala — Renaissance — Saint John of the Cross — rhetorics of kabala in the Spiritual Canticle

Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w "Dyrygencie" Andrzeja Wajdy

AbstractDownload articleDownload article

rhetorical analysis, film, A. Wajda, communication styles, leadership styles, metaphor, personalism, analiza retoryczna, style komunikacji, style przywództwa, metafora, personalizm

Působení na smysly v meditativních textech české barokní literatury

AbstractDownload articleDownload article

Czech Baroque literature, meditation, Jesuit, visualization of text, rhetorical strategies, Literatura czeskiego baroku, medytacja, jezuici, wizualizacja tekstu, środki retoryczne

Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych

AbstractDownload articleDownload article

style, the language of politics, rhetoric, public communication, styl, język polityki, retoryka, komunikacja publiczna

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout