Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков

AbstractDownload articleDownload article

phraseology, paremiology, linguistic image of the world, axiology

Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, semantic derivation, verbs derived from names of animals

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractDownload articleDownload article

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diachronic linguistic image of the world, diachrony, voice, voice production

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.10

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout