Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, media systems, democracy, journalism

The influence of the Council of Europe and other European institutions on the media law system in post-Soviet states

AbstractDownload articleDownload article

media law, Council of Europe, post-Soviet countries, Russia, journalism, public broadcasting, OSCE, PACE

On the way to dumbing down… The case of Central Europe

AbstractDownload articleDownload article

Central Europe, Western Europe, foreign ownership, German publishing houses, entertainment journalism, EU enlargement, commercialization/tabloidization, “dumbing down”

EU structural funds' publicity and the practice of journalism and public relations in Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

EU structural funds, publicity measures, media, public relations, journalism ethics, advertorials

Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym

AbstractDownload articleDownload article

Bulgarian national revival, socio-political journalism, Bulgarian literature

Edukacja medialna poprzez edukację dziennikarską. Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna”

AbstractDownload articleDownload article

journalism, education, journalistic education, media education, innovation, pedagogical innovation

Wikileaks: pogromca mediów czy stare w nowym wydaniu?

AbstractDownload articleDownload article

internet journalism, Wikileaks, new technologies of mass communication, new media

Analiza kontrastywna strategii „agenda setting” w polskim dzienniku „Fakt” i niemieckim „Bild”

AbstractDownload articleDownload article

contrastive analysis, strategy of agenda setting, journalism, tabloid

Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

AbstractDownload articleDownload article

rynek prasowy, media, komunikowanie, dziennikarstwo obywatelskie, nowe technologie, press market, media, communication, citizen journalism, new technologies

Artykuł publicystyczny w tygodnikach społeczno-politycznych. O kilku dualizmach

AbstractDownload articleDownload article

feature article, feature journalism, style, arguability, temporality, abstractness, concreteness, socio-political journal, opinion journal, artykuł publicystyczny, publicystyka, styl, argumentacyjność, temporalność, abstrakcyjność, konkretność, tygodnik społeczno-polityczny, tygodnik opinii

Асоціативна образність в сучасній українській публіцистиці

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian journalism, receptive poetics, method, aesthetic impact, украинская публицистика, рецептивная поэтика, прием, эстетическое влияние

Ferdynand Antoni Ossendowski o Hucułach

AbstractDownload articleDownload article

Karpaty, Huculszczyzna, turystyka, publicystyka, propaganda, Carpathians, Hutsuls, tourism, journalism, propaganda

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout