Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Analiza form zatrudnienia w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

agency contract, contract work, employment, employment contract, labour costs, service contract, koszty zatrudnienia, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, zatrudnienie

Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

employment, fixed-term employment contract, termination of employment, notice period, cause of termination, duration of employment, invalidity of declaration of denouncement, right of equality, stosunek pracy, umowa na czas określony, wypowiedzenie, termin wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia, czas trwania stosunku pracy, nieważność oświadczenia o wypowiedzeniu, zasada równości

Model zatrudnienia terminowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.3

AbstractDownload articleDownload article

fixed-term employment contract, employment contract for a probationary period, directive 99/70/EC, conclusion and termination of employment contract

Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.6

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarious work, employment contract, uncertain forms of employment, permanent employees, civil law agreement, unemployment, labour market, prekariat, praca prekaryjna, umowa o pracę, niepewne formy zatrudnienia, pracownicy etatowi, umowa cywilnoprawna, bezrobocie, rynek pracy

Obowiązki stron w umowie o pracę w kodeksie zobowiązań z 1933 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.10

AbstractDownload articleDownload article

employment contract, labourers, Labourer Employment Contract Regulation, White-Collar Employment Contract Regulation, Code of Obligations, Arbeitsrecht in der Zweiten Polnischen Republik, Arbeitsvertrag, Schuldrechts- buch, Arbeiter, Angestellte, Verordnung über den Arbeitsvertrag der Arbeiter, Verordnung über den Arbeitsvertrag der Angestellten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.117.6

AbstractDownload articleDownload article

employment contracts, behaviour of the parties of the contract, avoidance of the contributions, reaction of the state

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout