Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractDownload articleDownload article

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

AbstractDownload articleDownload article

Polish Renaissance, bookbinding, bindings, Jagiellonian finishing roll, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Pope Paul III, Charles V, Ferdinand I, Jagiellons, Habsburgs, propaganda

Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

AbstractDownload articleDownload article

kabala — Renaissance — Saint John of the Cross — rhetorics of kabala in the Spiritual Canticle

Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta

AbstractDownload articleDownload article

Andreas Vesalius, Sigismund II Augustus, Anna Jagiellon, Sylwester Roguski, early printed books, Sigismund Augustus’ royal library, monumenta, Renaissance bookbinding in Kraków, Master David, Jerzy Moeller

Patriotyczno-narodowy aspekt starości w ideologii i literaturze bułgarskiego odrodzenia narodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.58

AbstractDownload articleDownload article

National renaissance, Bulgaria, old Mother Bulgaria, literature, Народно Възраждане, България, Стара Майка България, литература

Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.15

AbstractDownload articleDownload article

Executed Renaissance, trauma, psychoanalysis, Расстрeлянное возрождеeние, травма, психоанализ

Павел Муратов и образ смерти в итальянском Возрождении

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.19

AbstractDownload articleDownload article

Muratov, Renaissance, Italy, death, art, Muratov, renesansa, Italija, smrt, umetnost

Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.20

AbstractDownload articleDownload article

Merezhkovskii, death, anthropology of death, Russian religious Renaissance, eschatology, Mierieżkowski, śmierć, antropotanatologia, rosyjski renesans religijny, eschatologia

Obraz śmierci masowej w nowelach Mykoły Chwylowego Бараки, що за містом і Я (Романтика)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.8

AbstractDownload articleDownload article

mass death, The Executed Renaissance, Mykola Khvylovy, body, corpse, масова смерть, Розстріляне Відродження, Микола Хвильовий, тіло, труп

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout