Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti

AbstractDownload articleDownload article

Kosta Trifković, Italy, biography, travel, romantic literature, history, Trieste, Venice

Patti Lateranensi. Un accordo tra lo Stato Fascista e la Santa Sede

AbstractDownload articleDownload article

Italy, Vatican, Holy See, Fascism, Lateran Treaties

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractDownload articleDownload article

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

AbstractDownload articleDownload article

Italy, urban planning, subsidiarity, sustainable development, axiology

Geneza i rozwój włoskiego katolicyzmu społeczno-politycznego do 1919 roku — zarys problemu

AbstractDownload articleDownload article

socio-political Catholicism, history of Italy, Christian democracy, Papal State, katolicyzm społeczno-polityczny, historia Włoch, chrześcijańska demokracja, Państwo Kościelne

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, totalitarianism, political and legal doctrines, Italy, Kozub-Ciembroniewicz

KONFLIKT POKOLENIOWY JAKO ZWIERCIADŁO SPORU IDEOLOGICZNEGO (« Information Man » n°2) Retrospektywne spojrzeniena anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80.

AbstractDownload articleDownload article

polityka i kino, Włochy lat 70., Czerwone Brygady, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Gianni Amelio, politics and cinema, italy in 1970s, The Red Brigades

Павел Муратов и образ смерти в итальянском Возрождении

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.19

AbstractDownload articleDownload article

Muratov, Renaissance, Italy, death, art, Muratov, renesansa, Italija, smrt, umetnost

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout