Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Goethes Begriff der „Weltliteratur“ und „Faust“ als Comic: Interkulturelle Zugänge zu Goethe zu Beginn des 21. Jahrhunderts?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.6

AbstractDownload articleDownload article

Weltliteratur, Faust, Comic, Interkulturalität, “Weltliteratur”, Faust, comic strips, multiculturalism

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

„Мы, русские, вообще не умеем писать романов…”: к вопросу о национальной специфике жанра

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.170.1

AbstractDownload articleDownload article

Russian classic novel, European novel, plot of salvation, Don Quixote, Divine Comedy, Faust, rosyjska powieść klasyczna, powieść europejska, fabuła zbawienia, Don Kichot, Boska komedia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout