Liczba czasopism: Liczba numerów: Liczba artykułów:

Rozszerzenie bazy tytułów o artykuły ukazujące się w tomach zbiorowych

Trwają prace nad poszerzeniem obecnej bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), zawierającej artykuły w czasopismach, o artykuły ukazujące się w tomach zbiorowych. Nowy segment bazy zostanie otwarty w najbliższym czasie. 

< Back

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout