Liczba czasopism: 47 Liczba numerów: 753 Liczba artykułów: 11350

News

12 > >>

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 czerwca 2014 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiadomiło na swojej stronie internetowej, że w 2014 roku nie przeprowadzi oceny czasopism naukowych wzorem lat poprzednich.

More >

Do 15 lipca 2013 roku Redaktorzy czasopism składają aplikacje do oceny parametrycznej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że "ankiety w celu ewaluacji czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wypełnia się w formie elektronicznej w terminie do dnia 15 lipca 2013 r. w kreatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego, na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/". Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że: "po upływie tego terminu nie będzie możliwe dokonywanie zmian w ankiec

More >

Rozszerzenie bazy tytułów o artykuły ukazujące się w tomach zbiorowych

Trwają prace nad poszerzeniem obecnej bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), zawierającej artykuły w czasopismach, o artykuły ukazujące się w tomach zbiorowych. Nowy segment bazy zostanie otwarty w najbliższym czasie. 

More >

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę czasopism punktowanych

W dniu dzisiejszym, 17 września 2012 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nową listę czasopism naukowych punktowanych. Znajdują się na niej prawie wszystkie czasopisma z bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS). Punkty zostały przydzielone w Ministerstwie na podstawie zmienionych w ostatnim czasie kryteriów (te ogłoszone na początku roku nie weszły w życie).

 

Czasopisma zostały pogrupowe następująco:

A - czasopisma naukowe

More >

Nowe publikacje w bazie CNS

Baza Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) obejmuje już PONAD DWA TYSIĄCE artykułów – liczba ta wciąż rośnie, wraz z kolejnymi udostępnianymi publikacjami. Dzięki abstraktom można się zapoznać z treścią zamieszczanych w bazie prac. CNS zawiera zarówno publikacje, do których dostęp jest darmowy, jak i artykuły płatne. Zapraszamy do korzystania z zasobów CNS!

 

More >

12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout