Articles

Jacek Bartyzel : 0000-0003-1193-8515

jacekbartyzel@wp.pl

Articles

Tradycjonalizm a  dyktatura. Francisco Elías de Tejada y Spínola wobec frankizmu

AbstractDownload article

traditionalism, Carlism, Francoism, dictatorship, caudillaje, monarchy

„Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie

AbstractDownload article

Synarchizm meksykański (1931–2009): geneza, dzieje, doktryna. Część II (1945–2009)

AbstractDownload article

Nacjonalizm włoski — pomiędzy nacjonalitaryzmem a nacjonalfaszyzmem

AbstractDownload article

nationalism, nationalitarianism, national-fascism, fascism, authoritarianism, anti- liberalism

Filozofia polityki: prolegomena

Download article

Synarchizm meksykański (1931–2008): geneza, dzieje, doktryna. Część I (do 1944 roku)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout