Articles

Kamila Woźniak : 0000-0003-2756-4351

kamila.wozniak@uwr.edu.pl

Articles

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

AbstractDownload article

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Reality as a conspiracy (based on selected short stories by Richard Weiner)

AbstractDownload article

reality, conspiracy, ontology, literature, Richard Weiner, realita, spiknutí, ontologie, literatura

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku)

Download article

Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera (na wybranych przykładach)

AbstractDownload article

Richard Weiner, short story, senses, death, Czech literature, povídka, smysly, smrt, česká literatura

Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów

AbstractDownload article

archetypes, eroticism, the process of individuation, avant-garde, avant-garde art, archetypy, erotičnost, proces individuace, avantgarda, avantgardní umění

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout