Articles

Michał Banaś

Articles

Między konstytucyjną słabością a rzeczywistą siłą — rumuńska prezydentura w okresie sprawowania urzędu przez Traiana Băsescu

AbstractDownload article

Romania, system of government, presidency, Traian Băsescu, Rumunia, system rządów, prezydentura, Traian Băsescu

Recenzja: Przemysław Żukiewicz Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza

Download article

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Konsolidacja — czy tylko demokracji?” zorganizowanej z okazji jubileuszu prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego Wrocław, 25−26 listopada 2014 roku

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout