Articles

Krzysztof Bałaban : 0000-0002-7692-0415

krzysztofbalaban@o2.pl

Articles

Категория памяти в Жизни Арсеньева Ивана Бунина

AbstractDownload article

Bunin, autobiografia, pamięć, autobiography, memory

Recenzja: Леонид Московкин, Анатолий Щукин, История методики обучения русскому языку как иностранному, Русский язык. Курсы, Москва 2013

Download article

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku)

Download article

Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów (z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”), wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout