Articles

Iwona Alechnowicz-Skrzypek : 0000-0002-9074-6361

Articles

Neokantysta w laboratorium psychologicznym — Richarda Hönigswalda poszukiwanie zasad bytu psychicznego

AbstractDownload article

Neo-Kantianism, objectivity, psychology of thinking, mental being, theory of subjectivity

Recenzja: Hermeneutyczna refleksja etyczna [Andrzej Przyłębski, "Etyka w świetle hermeneutyki"]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout