Articles

Rafał Citowicz

Articles

Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege

Download article

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne

AbstractDownload article

the obligation to compensate the damage, moral injury, civil claims

Aktualne zagadnienia prawa antykorupcyjnego Republiki Kazachstanu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout